Zakres świadczeń Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Psych-MED

Placówka oferuje stały dostęp do specjalistów z zakresu opieki psychiatrycznej: lekarzy psychiatrów, psychologów klinicznych, a także pielęgniarek.

Program Poradni:

1.  diagnoza psychologiczna
2.  konsultacja psychiatryczna
3.  pomoc psychologiczna
4.  psychoterapia indywidualna i grupowa, także par oraz rodzin dla osób dorosłych.
Plan opieki Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Psych-MED

Kontrakt dla Poradni Zdrowia Psychicznego obejmuje schorzenia od F00 do F72 i F84.

  Pacjenci naszej poradni obejmowani są opieką czynną i bierną w zależności od ich zakwalifikowania do poszczególnych grup.

  Opieka czynna - to pacjent wymagający czynnego kierowania przebiegiem leczenia - I grupa poradniana.

  Opieka bierna - to pacjenci nie wymagający czynnego kierowania przebiegiem leczenia - II grupa poradniana.

  Przynależność do poszczególnej grupy jest zaznaczona na I stronie historii choroby każdego pacjenta. Ta kwalifikacja jest prowadzona jeden raz w każdym roku leczenia chorego - przy jego pierwszej wizycie w danym roku. Może być zmieniona w trakcie leczenia.
Rejestracja: (+48) 32 231 15 51
NZOZ Psych-Med Sp. z o.o.
NZOZ Psych-Med Sp. z o.o.
Godziny przyjęć zespołu
•  Poniedziałek : 12:00 - 20:00
•  Wtorek: 12:00 - 20:00
•  Środa: 12:00 - 20:00
•  Czwartek: 12:00 - 20:00
•  Piątek: 12:00 - 20:00
•  Sobota: nieczynne
•  Niedziela:​ nieczynne

Zespół nie jest dostępny w dni wolne od pracy.
•  Poniedziałek: 7:25 - 15:00
•  Wtorek: 7:25 - 15:00
•  Środa: 7:25 - 15:00
•  Czwartek: 7:25 - 15:00
•  Piątek: 7:25 - 15:00
•  Sobota: nieczynne
•  Niedziela:​ nieczynne

Oddział jest nieczynny w dni wolne od pracy.
Godziny przyjęć oddziału
•  Poniedziałek: 7:30 - 20:00
•  Wtorek: 7:30 - 20:00
•  Środa: 7:30 - 15:30
•  Czwartek: 7:30 - 20:00
•  Piątek: 7:30 - 15:30
•  Sobota: nieczynne
•  Niedziela:​ nieczynne

Poradnia jest nieczynna w dni wolne od pracy.
Godziny przyjęć poradni