Zakres swiadczeń Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Psych-MED

Placówka oferuje stały dostęp do specjalistów z zakresu opieki psychiatrycznej: lekarzy psychiatrów, psychologów klinicznych, a także pielęgniarek.

Program Poradni:

1.  konsultacja i leczenie psychiatryczne
2.  diagnoza psychologiczna
3.  pomoc psychologiczna
4.  psychoterapia indywidualna i grupowa, także par oraz rodzin dla osób dorosłych.

1. Diagnoza psychologiczna:

  Ocena kliniczna stanu psychicznego - rozmowa, wywiad, obserwacja kliniczna
  Ocena psychometryczna stanu psychicznego - badania wystandaryzowanymi testami psychologicznymi: MMPI, Skala Wechslera dla dorosłych testy neuropsychologiczne - Bentona Bender, Graham-Kendall
  Badania technikami projekcyjnymi: test Rorschacha, TAT, test człowiek, test drzewa, testy zdań niedokończonych

2. Konsultacja psychiatryczna

  Konsultacja lekarska jest częścią procesu diagnostycznego, a także monitoruje ewentualną farmakoterapię.

3. Pomoc psychologiczna

  Pomoc psychologiczna dotyczy wsparcia dla pacjentów i ich rodzin w trudnych kryzysowych sytuacjach i związanymi z przeżywanym stresem, poradnictwem psychologicznym mającym na celu pomoc w rozwiązywaniu problemu, konfliktu, przezwyciężeniu trudności.

4. Psychoterapia

  Psychoterapia rozumiana jako metoda leczenia oraz zbiór technik leczących pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychiczne. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt pacjenta/pacjentów z osobą terapeuty oraz ich wzajemna relacja i aktywność.

Rodzaje psychoterapii w naszej placówce:

Psychoterapia indywidualna - wybór takiej metody leczenia opiera się na diagnozie psychologicznej obejmującej strukturę osobowości, dojrzałość mechanizmów obronnych, siły ego pacjenta, możliwości intelektualnych, a także poziomu funkcjonowania społecznego. Wnioski wynikające z procesu diagnostycznego decydują o rodzaju terapii, jaka jest proponowana pacjentowi:

- psychoterapia psychodynamiczna  stosowana w zaburzeniach nerwicowych, zaburzenia osobowości,

- psychoterapia egzystencjonalno-humanistyczna stosowana u osób w młodszym wieku przy kryzysie tożsamości, a także dla pacjentów w kryzysach związanych z realizacją celów życiowych

- psychoterapia poznawczo-behawioralna stosowana w zaburzeniach lękowych, np. fobia

- psychoterapia wspierająca (podtrzymująca) stosowana u pacjentów z deficytem intelektualnym oraz przy zaburzeniach organicznych czy psychotycznych. Duża część naszych pacjentów to pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi, są pod opieką naszej poradni i korzystają ze wsparcia psychoterapeutycznego ze względu na przynależący do Poradni Oddział Dzienny Psychiatryczny.

  W zależności od problematyki pacjenta, celów jakie pacjent ustala wraz z terapeutą oraz możliwościami głębszego wglądu psychologicznego pacjenta ustalany jest kontrakt terapeutyczny obejmujący najważniejsze kwestie np. czas trwania terapii, cele oraz tzw. setting. Długość trwania terapii w naszej placówce: interwencja kryzysowa (do 15 sesji), psychoterapia krótkoterminowa (do 45 sesji) oraz psychoterapia długoterminowa (do 75 sesji).

  Psychoterapia grupowa dla osób z zaburzeniami nerwicowymi – wybór tej metody uzależniony jest od wniosków wynikających z procesu diagnostycznego oraz problematyki pacjenta. Celem takiej metody leczenia jest rozwiązanie trudności w relacjach interpersonalnych, obniżenie poziomu lęku przez rozwój dojrzalszych mechanizmów obronnych i umiejętności adaptacyjnych. Proces ten jest realizowany poprzez uzyskanie wglądu emocjonalnego i poznawczego, dotyczącego rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych oraz związku między problemami psychologicznymi a przeżywanymi objawami. Psychoterapia grupowa umożliwia zdobycie korektywnego doświadczenia uzyskania wsparcia i akceptacji ze strony innych ludzi. Praca terapeutyczna przebiega tu na trzech poziomach. Na poziomie relacji z samym sobą, czyli na poziomie procesów intrapsychicznych, na poziomie indywidualnych relacji z poszczególnymi uczestnikami grupy (również z terapeutą) oraz na poziomie relacji uczestnika z całą grupą (poziom interpersonalny). Ten rodzaj terapii proponowany jest w naszej placówce pacjentom, u których na plan pierwszy wysuwa się problematyka interpersonalna. Psychoterapia grupowa w naszej placówce realizowana jest w formie grupy otwartej, grupa liczy od 6 do 12 członków i trwa 12 tygodni.

  Psychoterapia par i rodzin – proponowana jest rodzinie lub parze jako metoda wprowadzenia zmian, gdy przeżywa ona kryzys oraz trudności. Terapia prowadzona jest wg paradygmatu psychoterapii systemowej. W zależności od potrzeb członków rodziny ustalany jest kontrakt terapeutyczny obejmujący ilość spotkań (do 12 sesji) oraz cele jakie rodzina/para chce w terapii osiągnąć.
Rejestracja: (+48) 32 231 15 51
NZOZ Psych-Med Sp. z o.o.
NZOZ Psych-Med Sp. z o.o.
Godziny przyjęć zespołu
•  Poniedziałek : 12:00 – 20:00
•  Wtorek: 12:00 – 20:00
•  Środa: 12:00 – 20:00
•  Czwartek: 12:00 – 20:00
•  Piątek: 12:00 – 20:00
•  Sobota: nieczynne
•  Niedziela:​ nieczynne

Zespół nie jest dostępny w dni wolne od pracy.
•  Poniedziałek: 7:25 – 15:00
•  Wtorek: 7:25 – 15:00
•  Środa: 7:25 – 15:00
•  Czwartek: 7:25 – 15:00
•  Piątek: 7:25 – 15:00
•  Sobota: nieczynne
•  Niedziela:​ nieczynne

Oddział jest nieczynny w dni wolne od pracy.
Godziny przyjęć oddziału
•  Poniedziałek: 7:30 – 20:00
•  Wtorek: 7:30 – 20:00
•  Środa: 7:30 – 15:30
•  Czwartek: 7:30 – 20:00
•  Piątek: 7:30 – 15:30
•  Sobota: nieczynne
•  Niedziela:​ nieczynne

Poradnia jest nieczynna w dni wolne od pracy.
Godziny przyjęć poradni